W roku szkolnym 2020/2021 następujący uczniowie będą pełnić funkcje w Radzie Samorządu Uczniowskiego:

- Przewodniczący: Amelia Margraf

- Zastępca: Andrzej Drąg

- Sekretarz: Joanna Koszyk

 

Funkcje opiekunów będą pełnić: p. Mariola Spólnik, p. Lucyna Stach-Rówińska