Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie/ ważne

24.05.2020Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie/ Ważne informacje dla uczniów i rodziców 

Zarządzenie nr  13/19/20

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Ropie

z dnia 11.05.2020r.

W związku z możliwością wznowienia działalności wychowawczo-opiekuńczej w oddziałach przedszkolnych

(pełna treśc poniżej)

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20nr%20%2013.docx%20powr%C3%B3t%20przedszkoli.docx

Zarządzenie Nr 14/19/20
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej  w Ropie

 z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2

 im. M. Konopnickiej w Ropie  w czasie realizacji zajęć opiekuńczo–wychowawczych  w oddziałach przedszkolnych w okresie epidemii COVID-19.

(pełna treśc link poniżej)

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2014.docx

Zarządzenie Nr 15/19/20
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej  w Ropie

 z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2

 im. M. Konopnickiej w Ropie  w czasie realizacji zajęć opiekuńczo–wychowawczych i dydaktycznych uczniów  klas I-III oraz konsultacji dla uczniów w okresie epidemii COVID-19.

(pełna treść link poniżej)

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%2015.19.20%20z%20za%C5%82..doc

 

Autor: sp2ropa |