Szanowni Rodzice i Opiekunowie

25.03.2020Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 25.03.2020 roku szkoła powinna organizować zajęcia w formie nauczania zdalnego.

Po zawieszeniu zajęć dydaktycznych - już następnego dnia tj. 12.03.2020 - Nauczyciele naszej szkoły w trosce o dobro uczniów - podjęli pracę w formie zdalnego nauczania. Były to konsultacje, powtórki materiału i inne metody, które nauczyciele uznali za wartościowe i potrzebne. Dzięki takiemu podejściu nauczycieli i zaangażowaniu uczniów wszyscy zdobyli nowe doświadczenia, które ułatwią nam dalszą pracę w tych specyficznych warunkach.

Od 25.03.2020 r. wprowadzamy już systemowe rozwiązania.
- Zajęcia będą realizowane zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
- Nauczyciele dostosują formy i metody pracy do możliwości technicznych i psychicznych uczniów.
- Udostępnią różnymi kanałami materiały i możliwość bezpośredniego kontaktu on-line w celu oceny postępów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności czy
konsultacji. Umożliwi to w miarę płynną realizację programu nauczania.

Musimy jednak wszyscy zdawać sobie sprawę z różnych ograniczeń i trudności jakie mogą wystąpić. Proszę o wyrozumiałość szczególnie w tych początkowych dniach, kiedy i my będziemy się uczyć. Dla nauczycieli to też jest nowe doświadczenie.

Bardzo proszę aby wszystkie problemy i trudności na jakie napotykają uczniowie zgłaszać do wychowawców klas.
Podstawowym kanałem przekazywania informacji ustalam kontakt telefoniczny i poprzez e-maila. Dostępna jest również poczta elektroniczna szkoły.
W szkole są dyżury sekretariatu do załatwiania najpilniejszych spraw. W razie potrzeby proszę o kontakt telefoniczny.


Dyrektor szkoły Jolanta Grzegorzek

Autor: sp2ropa |