Lista dzieci przyjętych do I klasy

21.04.2020Szanowni Rodzice !

W dniach od 22.04.2020 r. do 30.04.2020 r., prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie. W tym celu przy wejściu do szkoły zostanie umieszczone pudełko, do którego można będzie wrzucać uzupełnione oświadczenia. Druk woli przyjęcia kandydata znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie (w załącznikach na stronie głównej/ lub pod listą dzieci przyjętych do I klasy) lub w sekretariacie Szkoły.

/files/files/Potwierdzenie%20woli%20przyj%C4%99cia%20do%20klasy%20I%20Szko%C5%82y%20Podstawowej.docx

Autor: sp2ropa |