Informacja Stypendium- Ważne

08.05.2020KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Ropa, którzy złożyli  wnioski w sprawie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020, iż miesięczna kwota stypendium za okres styczeń-czerwiec 2020 r. będzie wynosić odpowiednio:

Wysokość dochodu

Kwota stypendium za 1 miesiąc

do 100,00 zł. netto

248,00zł.

powyżej 100,00zł do 200,00 zł. netto

223,20zł.

powyżej 200,00 zł. netto

198,40zł.

 

Przewiduje się, iż decyzje przyznające stypendia szkolne będą wydawane w dniach
25 i 26 maja 2020r.

W związku z powyższym dokumenty poświadczające ponoszenie przez wnioskodawców kosztów związanych z edukacją uczniów należy złożyć w Centrum Usług Oświatowych            w Ropie w terminie od 27 maja do dnia 15 czerwca 2020r.

Autor: sp2ropa |