Konkurs - Kadr z życia Jana Pawła II- 100 lecie urodzin

13.05.2020Zapraszamy do udziału w konkursie szkolnym. 

Konkurs wewnątrzszkolny: „Kadr z życia Jana Pawła II- 100 lecie urodzin” dla  klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie im. Marii Konopnickiej

 

Cele ogólne

  1. inspirowanie do poszukiwania nowych informacji
  2. rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec polskich świętych, szczególnie wobec Jana Pawła II

Cele szczegółowe:

  1. Rozbudzanie poczucia dumy z polskich świętych
  2. Kształtowanie postawy szacunku do postaci wielkich Polaków
  3. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej
  4. Wskazanie i omówienie miejsc szczególnie bliskich wybranym świętym
  5. Poszerzenie wiedzy nt. życia Jana Pawła

 

  ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH PODCZAS KONKURSU:

- znajomość życia świętego Jana Pawła II

 

 TERMINARZ KONKURSU ORAZ SPOSÓB JEGO PRZEPROWADZENIA

 

- do 20.05. 2020 uczniowie Przedszkola i z klasy I - VIII przedkładają prace plastyczną (forma dowolna) dotyczącą wybranego wydarzenia z życica Jana Pawła II (zdjęcie przesyłamy na e-mail Lucyna_stach72@wp.pl lub do wychowawcy)

 

 SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25.05 2020r.

 

NAGRODY

 Nagrody zostaną przyznane w III kategoriach wiekowych

- Kategoria I- przedszkole

- Kategoria II- klasy I-III

- Kategoria III- klasy IV-VIII

Lucyna Stach-Rówińska

Autor: sp2ropa |