Deklaracja I-III

18.05.2020 

Edukacja wczesnoszkolna , informacja dla rodziców.

Szanowni  Rodzice!

Od 25.05.2020r możliwe będzie częściowe przywrócenie pracy w szkole uczniów z kl. 1-3. Będą to zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. W dalszym ciągu kontynuowane będzie także zdalne nauczanie. W pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani będą uczniowie , których rodzice pracują i konieczne jest zapewnienie opieki ich pociechom. Otwarcie szkoły odbędzie się zgodnie z  procedurami GIS . Wewnętrzne procedury zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi.

Bardzo ważne!

Do szkoły nie mogą przychodzić dzieci z objawami chorobowymi, czy też z rodzin objętych kwarantanną.

Proszę o zgłaszanie kto z Państwa chce, aby jego dziecko korzystało z zajęć w szkole od 25.05.2020r. . Poniżej umieszczam formularz do wypełnienia. Proszę o przesłanie do czwartku skanu na adres sp2ropa@wp.pl

Deklaruję, że moje dziecko…………………………………………………………………………

 

uczeń / uczennica  kl. ……………………. będzie korzystało od 25. 05.2020r z zajęć

 

w szkole.

 

……………………………………………………..

( podpis rodzica )

link do deklaracji

/files/files/Deklaracja%20I-III.docx

 

Autor: sp2ropa |