Zatrudnimy nauczyciela wychowania przedszkolnego

30.07.2020Poszukujemy nauczyciela do pracy na stanowisku – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Etat: 1,5 etatu

Zadania

 • opieka nad dziećmi w grupie przedszkolnej

 • planowanie i realizowanie zajęć edukacyjnych zgodnie z podstawą programową oraz wewnętrznymi standardami placówki

 • organizowanie zajęć kreatywnych, pobudzających wyobraźnię dzieci oraz stymulujących ich rozwój

 • współpraca z rodzicami

 • współpraca i planowanie pracy z całym zespołem nauczycieli

 • współuczestniczenie w realizacji i rozwoju wysokich standardów pracy oraz budowanie pozytywnego wizerunku placówki


Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe

 • uprawnienia pedagogiczne

 • umiejętność planowania i organizowania pracy

 • twórcze podejście do pracy

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 • samodzielność i odpowiedzialność

 • gotowość do ciągłego rozwoju i doskonalenia się

 • pasja i zaangażowanie

 • otwartość na wyzwania i ambitne cele

 • wysoka kultura osobista

  dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać na adres e-mail: sp2ropa@wp.pl

Autor: sp2ropa |