Kredkobranie - akcja charytatywna

09.09.2020Kredkobranie

Dzieci i młodzież o polskich korzeniach, mieszkające na terenie dawnych Kresów potrzebują naszej pomocy w postaci przyborów szkolnych i materiałów plastycznych

Kredkobranie ma być odpowiedzią na te potrzeby a równocześnie ma pokazać zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej polskim dzieciom i młodzieży, że ich przyjaciele z „Macierzy” pamiętają o nich i w miarę swoich możliwości chcą im pomóc.

Mimo trwającego stanu epidemii, przy zachowaniu wszelkich procedur, chcemy po raz kolejny pokazać ze nie zapominamy o naszych najmłodszych Rodakach na Kresach.

 

 1. Organizatorem akcji Kredkobranie jest Fundacja Ignatianum. 

2. Kredkobranie jest zbiórką publiczną zarejestrowaną przez MSWiA pod numerem 2019/3386/OR. 

3. Celem akcji jest zbiórka przyborów szkolnych oraz artykułów plastycznych dla dzieci i młodzieży mieszkających na Kresach. 

4. W zbiórkę mogą włączyć się placówki oświatowe, firmy i osoby indywidualne z całej Polski.

 5. Zbiórka trwa do 30 września 2020 r.

 6. Zbierane przybory szkolne artykuły szkolne i materiały plastyczne muszą być nowe. 

7. W 2020 roku nie zbieramy podręczników, lektur szkolnych i innych książek. 

8. Nie zbieramy również ubrań oraz innych rzeczy które nie służą do skompletowania wyprawki szkolnej.

 9. Po zakończonej zbiórce, każdy rodzaj zgromadzonych darów należy policzyć i spakować osobno (mniejsze paczki można spakować do kartonu zbiorczego z zaznaczeniem ile sztuk danego artykułu znajduje się w paczce). 

10. Prosimy o dołączenie protokołu/zestawienia zbiorczego zebranych darów zawierającego również informację o nazwie placówki bądź firmy, osobach odpowiedzialnych za prowadzenie zbiórki.

 11. Prosimy o wyraźne podanie danych teleadresowych, które posłużą do wysłania przez Organizatora podziękowań w terminie do 30 listopada 2020 r. 

12. Zebrane dary należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Fundacja Ignatianum, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, tel. 785-042-119 w terminie do 4 października 2020 r. Wcześniej prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. 

13. Akcję można wesprzeć finansowo wpłacając pieniądze na konto bankowe Fundacji. Numer konta: BNP PARIBAS Bank Polska S.A.: 58 1750 0012 0000 0000 3880 7595 z dopiskiem Kredkobranie. 

14. Koordynatorem Kredkobrania w Polsce i pomysłodawcą akcji jest Tomasz Konturek, tel. 785-042- 119, email: kredkobranie@ignatianum.edu.pl

Autor: sp2ropa |