Konkurs: "Wiem, co jem - aktywnie i zdrowo na wiosnę"- wyniki

15.03.2021Regulamin szkolnego konkursu

„Wiem, co jem- aktywnie i zdrowo na wiosnę”
 

  1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie ma przyjemność zaprosić uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Cel konkursu ogólny:

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie jednodniowego zdrowego menu wraz z krótkim opisem posiłków

Cele konkursu szczegółowe:

-kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych;

- promocja zdrowego odżywiania;

-zapoznanie uczniów z problematyką zdrowego odżywiania się

-propagowanie zdrowego żywienia poprzez różne formy plastyczne;

- rozwijanie twórczych zainteresowań, wyobraźni i fantazji.

3. Wymogi techniczne.

Format prac: format A4

Technika wykonania pracy: dowolna

- Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę.

4. Wymogi formalne.

Osoby chcące wziąć udział w konkursie mogą zgłosić jedną pracę. Prace należy odesłać do dnia 9 kwietnia 2021r na adres e-mail: Lucyna_stach72@wp.pl. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

5. Kryteria oceny prac konkursowych:

Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

- oryginalne, pomysłowe, zgodne z tematem,

- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

- estetycznie wykonane

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej do 16 kwietnia 2021 roku, najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Aktualizacja

Wyniki:

Miejsce 1: Klaudia Trojanowicz 

Miejsce 2: Martyna Lisowicz i Emilia Prorok 

Miejsce 3: Patrycja Trojanowicz i Kamil Trojanowicz 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie a zwycięzcom gratulujemy. 

 

 

 

 

 

 

Autor: sp2ropa |