Konkurs: ,,ZIEMIA DLA CZŁOWIEKA – CZŁOWIEK DLA ZIEMI”

16.03.2021,,ZIEMIA DLA CZŁOWIEKA – CZŁOWIEK DLA ZIEMI”

 

Regulamin konkursu plastycznego: „ZIEMIA DLA CZŁOWIEKA - CZŁOWIEK DLA ZIEMI”.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie serdecznie zaprasza dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – III do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Ziemia dla człowieka – człowiek dla Ziemi”.

Cele konkursu :

 kształtowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne;

 wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody;

 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.

II. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas podstawowych I – III.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 przedszkole i klasy zerowe,

 klasy I-III .

III. Warunki uczestnictwa:

 Każdy uczestnik może oddać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną.

 Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 Dzieci z przedszkola i klas I - III wykonują pracę plastyczną w technice dowolnej, w formacie A3.

 Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie w prawym dolnym rogu, zawierającą:

- imię i nazwisko oraz wiek dziecka,

- nazwę grupy przedszkolnej lub klasy.

 Prace należy dostarczyć do 15.04. 2021r. do sekretariatu szkoły lub p. Edyty Smoły.

 Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie dostarczone prace przyjmując następujące kryteria :

- samodzielność wykonania pracy,

- zgodność z tematem,

- oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,

- estetykę i staranność wykonania,

- ogólny wyraz artystyczny.

 Jury konkursowe wyłoni laureatów w każdej kategorii wiekowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


 

Autor: sp2ropa |