Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Certyfikat językowy FCE

Certyfikat językowy FCE

Treść

Z radością informujemy, iż absolwent naszej szkoły Kamil Kusiak zdobył certyfikat językowy FCE (First Certificate in English ),  zdając w Gliwicach międzynarodowy egzamin Cambridge. Kamil przygotowywał się do niego przez kilka lat. Nieustannie rozwijał swoje zamiłowanie do języka angielskiego poprzez aktywne uczestnictwo zajęciach lekcyjnych, udział w konkursach oraz uczęszczanie na kurs językowy w Perfectus School w Grybowie.

Certyfikat  FCE jest rozpoznawany na całym świecie i świadczy o umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim zarówno w mowie jak i piśmie.

            Egzamin składa się  z następujących części: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słuchanie, test gramatyczno-leksykalny oraz mówienie.

Korzyści z jego posiadania są liczne. 

  • Jest  uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych
  • Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych
  • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej
  • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce
  • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej
  • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.
  • Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

(źródło : https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge/poziom/first)

         Kamil osiągnął niebywały wyczyn zdając egzamin FCE w tak młodym wieku, z tak dobrym wynikiem ! Jesteśmy z Kamila bardzo dumni. Jego osiągnięcie z pewnością będzie mobilizacją do nauki języka angielskiego dla uczniów naszej szkoły. Jest dowodem na to, że ciężką  i wytrwałą pracą można osiągnąć sukces i spełniać marzenia!

204162