Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Doradztwo zawodowe

Treść

"Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał w swoim życiu pracować nawet przez jeden dzień"

Konfucjusz

 

Doradca zawodowy to osoba, która udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Spotkania z nim mają formę indywidualnych lub grupowych porad zawodowych. W swej pracy uwzględnia możliwości psychofizyczne i sytuację życiową uczniów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

Zobacz obraz źródłowy

Doradcą zawodowym w naszej szkole jest Pani Marta Włodarczyk - Deć.

Oto podstawowe zadania:

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
  • bezrobocie,
  • problemy zdrowotne,
  • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu  w ramach lekcji przedmiotowych.
 6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

 

Doradca Zawodowy- zaprasza w każdy:


Poniedziałek 14:00 - 15:00

lub do kontaktu mailowego doradcazawodowy.ropa@wp.pl

 

"ZAPRASZAM - CZEKAM NA WŁAŚNIE CIEBIE!"

 


WAŻNE LINKI DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO

 


Uczniowie klas 8.! Ta wiadomość jest dla Was!

Wybór szkoły ponadpodstawowej to poważna decyzja. Z wiadomych jednak przyczyn w tym roku nie odbędą się Dni Otwarte w szkołach średnich, więc przedstawiam Wam drodzy ósmoklasiści oferty szkół ponadpostawowych
w powiecie gorlickim  i Grybowie na rok szkolny 2020/2021

 

Nie zwlekaj! Zapoznaj się z ofertą edukacyjną i dołącz do grona uczniów jednej ze szkół!

Masz do wyboru naukę w:

 • 4 –letnim Liceum Ogólnokształcącym,

 • 5 – letnim Technikum,

 • 3 – letniej Szkoły Branżowej.

Szkoły ponadpodstawowe - powiat gorlicki i okolica

Nowa oferta

 • Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie

           szczegóły na stronie http://logrybow.pl/ zakładka rekrutacja/oferta 

 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Bieczu         

           szczegóły na stronie www.lobiecz.pl/ zakładka/ rekrutacja

 • Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera.

Szczegóły na stronie www.kromer-gorlice.pl zakładka dla kandydata

 • I a – profil politechniczny

przedmioty rozszerzone: matematyka +  fizyka + informatyka 

drugi język obcy j. niemiecki / j. rosyjski

 • I b – profil europejski

przedmioty rozszerzone: matematyka + geografia + język angielski 

drugi język obcy: j. niemiecki

 • I c- profil lingwistyczno- medialny

przedmioty rozszerzone: j. angielski  + geografia + wiedza o społeczeństwie

drugi język obcy: j. niemiecki

 • I d – profil społeczno – prawny

przedmioty rozszerzone: j. polski +  historia + wiedza o społeczeństwie

drugi język obcy: j. rosyjski/ j. niemiecki

 • I e – profil biomedyczny

przedmioty rozszerzone : biologia + chemia

drugi język obcy: j. niemiecki

 • I f – profil psychologiczno- społeczny

przedmioty rozszerzone:  j. polski + biologia +  j. angielski 

język obcy: jniemiecki

 • Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza.  

Szczegóły na stronie https://lukasiewicz.gorlice.pl  zakładka/Oferta edukacyjna

Liceum Ogólnokształcące: Klasa Lingwistyczna,  Klasa Mat-Inf-Fiz, Klasa Biologiczno – Chemiczna

Technikum: Technik Informatyk, Technik Programista (NOWOŚĆ), Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technik Mechatronik, Technik Automatyk, Technik Reklamy.

 • Zespół Szkół Zawodowych im. Królowej Jadwigi w Bieczu

           szczegóły na stronie https://www.zszbiecz.pl zakładka/rekrutacja

Technika

technik hotelarstwa
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 HGT.06. Realizacja usług w recepcji
technik informatyk
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
technik pojazdów samochodowych
MOT.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
technik żywienia i usług gastronomicznych
 HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Szkoła branżowa *

Szkoła oferuje absolwentom szkół podstawowym następujące kierunki kształcenia:
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH * KUCHARZ * KELNER * FRYZJER * SPRZEDAWCA * KOWAL * CUKIERNIK * PIEKARZ

 • Zespół Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej

            szczegóły na stronie zsz.bobowa.pl zakładka kierunki-kształcenia

Kierunki kształcenia

Technikum: technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik organizacji turystyki.

Szkoła Branżowa: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, elektryk, sprzedawca, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, kelner.

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

           szczegóły na stronie https://zsobobowa.eu zakładka rekrutacja

 

 • Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola.

Szczegóły na stronie https://www.zst.gorlice.pl zakładka rekrutacja.

 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II.

Szczegóły na stronie www.zse.gorlice.pl zakładka Rekrutacja/oferta kształcenia

 

 • Zespół Szkół Zawodowych im. gen. K. Pułaskiego

Szczegóły na stronie www.zszgorlice.iap.pl zakładka rekrutacja/kierunki kształcenia

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Szczegóły na stronie www.zsr-hanczowa.pl zakładka nabór

Zobacz obraz źródłowy

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej

Szczegóły na stronie http://zsabystra.com.pl/ zakładka rekrutacja/kierunki kształcenia

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Nawojowej

           szczegóły na stronie  www.nawojowa.edu.pl zakładka/rekrutacja

 • Zespół szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

           szczegóły na stronie http://zsmarcinkowice.edu.pl zakładka oferta kształcenia.

 • Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

Szczegóły na stronie  http://zszgrybow.pl zakładka rekrutacja  

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Nazwa zawodu

 

Nauczane języki obce

 

Mechanik pojazdów samochodowych

Język niemiecki

Mechanik monter maszyn i urządzeń

Język niemiecki

Stolarz

Język niemiecki

Kucharz

Język angielski

Sprzedawca

Język angielski

Kelner

Język angielski

Cukiernik

Język angielski

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka. 

 

 

TECHNIKUM

Nazwa zawodu

Nauczane języki obce

Proponowana

minimalna

ilość punktów

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

 Język angielski

Język rosyjski

 60 pkt

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia
  

 Technik technologii drewna

 Język angielski

Język niemiecki

 60 pkt

 Technik logistyk

 Język angielski
Język niemiecki

70 pkt

Technik pojazdów samochodowych

Język niemiecki

Język angielski

70 pkt

 Technik spawalnictwa - nowy zawód !!!

 Język angielski
Język niemiecki

70 pkt

 Technik ekonomista

 Język angielski
Język niemiecki

 90 pkt

Technik rachunkowości

Język angielski
Język niemiecki

90 pkt

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski / niemiecki, informatyka.

 


Ważne terminy

Ważne Nowe terminy dotyczące naboru na rok szkolny 2020/2021:

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
 • Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 12 sierpnia 2020 r. - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Zasady obliczania punktów wspólne dla absolwentów klas ósmych:

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów to 100.

 • Cztery oceny ze świadectwaz przedmiotów wskazanych przez szkołę ponadpodstawową, z przeliczeniem na punkty:

celujący: 18 pkt.

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt.

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

 • Świadectwo z wyróżnieniem (z tzw. paskiem): 7 pkt
 • Konkursy, olimpiady, zawody sportowe, artystyczne wymienione na stronie www.kuratorium.krakow.pl , według wskazanego tam przelicznika
 • Działalność na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat: 3pkt
 • Jeśli uczeń jest zwolniony z egzaminu, przeliczane zostają jego oceny według odrębnego schematu i innego przelicznika: 20, 18, 13, 8, 2 punkty.

Więcej informacji na stronie: https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

 • Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty (jeśli się odbędzie):

wynik przedstawiony w procentach z:

• języka polskiego,

• matematyki

mnoży się przez 0,35

 wynik przedstawiony w procentach z:

• języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3

np.: j. polski uzyskany wynik 75% x 0,35 = 26,25 punktów

       matematyka uzyskany wynik 60% x 0,35 = 21 punktów

       j. angielski uzyskany wynik 80% x 0,30 = 24 punkty

co daje łącznie 71,25 punktów z tej części rekrutacji

 

 

 

284149