Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Kadra Pedagogiczna

Treść

 

p.o. Dyrektora Szkoły: mgr Mariola Spólnik - nauczyciel języka angielskiego, logopedii

 

KADRA NAUCZYCIELSKA

Imię i Nazwisko:

Przedmiot:

mgr Beata Stach

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz

mgr Joanna Łukaszyk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz

mgr Edyta Smoła

nauczyciel edukacji przedszkolnej, nauczyciel wspomagający

mgr Małgorzata Rusnarczyk

nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Iwona Zagórska

nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Grzegorz Mliczek

nauczyciel plastyki, techniki, informatyki, edukacji informatycznej, edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji plastycznej

mgr Andrzej Basalyga

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Teresa Święs

nauczyciel matematyki, przyrody, biologii

mgr Agnieszka Matusik

nauczyciel języka polskiego

mgr Wioletta Liana

nauczyciel edukacji przedszkolnej, języka niemieckiego, wych. do życia w rodzinie

mgr Magdalena Wszołek

nauczyciel języka angielskiego,

ks. mgr Leszek Michalik

katecheta

mgr Izabela Gurba

katecheta

mgr Marek Sendecki

nauczyciel muzyki

mgr Alicja Januś

nauczyciel geografii, historii

mgr Lucyna Woch

nauczyciel chemii

mgr Joanna Mróz

nauczyciel matematyki

mgr Marta Włodarczyk Deć

pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, doradca zawodowy

mgr Mariola Spólnik

nauczyciel języka angielskiego, logopedii

mgr Bogdan Drzał

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

mgr Bartłomiej Zawadzki

nauczyciel fizyki

mgr Monika Pękala

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anita

Pękala-Święs 

nauczyciel języka polskiego

Dorota Fudala

nauczyciel surdopedagogiki
321693