Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Kadra Pedagogiczna

Treść

Kadra Pedagogiczna

 

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Grzegorzek

KADRA NAUCZYCIELSKA

 

Imię i Nazwisko:

Przedmiot:

mgr Jolanta Grzegorzek

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne,muzyka, plastyka

mgr Beata Stach

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, muzyka. plastyka

mgr Joanna Łukaszyk

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, biblioteka

mgr Edyta Smoła

edukacja wczesnoszkolna,zajęcia opiekuńcze, wych. przedszkolne

mgr Małgorzata Rusnarczyk

wych. przedszkolne

mgr Edyta Smoła

wych. przedszkolne

mgr Grzegorz Mliczek

plastyka, zajęcia techniczne, informatyka, EDB

mgr Andrzej Basalyga

wychowanie fizyczne, przyroda

mgr Teresa Święs

matematyka, przyroda, biologia

mgr Agnieszka Matusik

język polski, historia

mgr Wioletta Liana

język niemiecki, wych. do życia w rodzinie, wychowanie przedszkolne

mgr Magdalena Wszołek

język angielski,

Ks. mgr Leszek Michalik

religia

Ks. Marcin Bukowiec religia
mgr Beata Rosiek edukacja wczesnoszkolna, muzyka

mgr Konrad Szurek

wychowanie fizyczne

mgr Alicja Januś

geografia

mgr Lucyna Woch

chemia

mgr Joanna Mróz

matematyka

mgr Marta Włodarczyk Deć

pedagog, doradztwo zawodowe

mgr Mariola Spólnik

język angielski. język polski

mgr Lucyna Stach - Rówińska

historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia

mgr Marta Masztafiak

fizyka

Iwona Zagórska

wychowanie przedszkolne

 

250104