Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Dla rodziców

Treść

 

Przydatne adresy stron Internetowych:

Ministerstwi Edukacji Narodowej: http://www.men.gov.pl/

Kuratorium w Krakowie: www.kuratorium.krakow.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna: www.cke.edu.pl

Urząd Gminy Ropa:  http://www.ropa.iap.pl/pl/261/0/urzad-gminy.html

Policja Gorlice: http://gorlice.policja.gov.pl/

GOK Ropa: http://www.gokropa.iaw.pl

Projekt "Szkoły z widokiem na przyszłość": www.szkolyzwidokiem.iaw.pl

http://eduseek.interklasa.pl

www.sieciaki.pl

318228