Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Dzień Praw Dziecka

Dzień Praw Dziecka

Treść

W piątek obchodzimy Dzień Praw Dziecka. 

Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał “Nie ma dzieci – są ludzie” oraz “Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]."

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

20 listopada przypada rocznica uchwalenia  Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku w trakcie XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku.

Deklaracja praw dziecka to zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, w Konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 r.

Rocznica jest okazją do poznania bliżej tej tematyki, którą przybliżają między innymi Rzecznik Praw Dziecka, czy Unicef Polska

222941