Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Marzanna

Treść

Jedną z tradycji jest topienie marzanny (marzanna – roślina, kukła).

Ten pogański zwyczaj miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Wyrażał radość z przyjścia wiosny i pożegnaniem zimy. Marzanna to symbol zimy- słomiana kukła, którą owijano białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. 

Według tradycji dziecięcy orszak z marzanną i zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach obchodził okoliczne wioski. Następnie słomianą kukłę puszczano do rzeki, lub jeziora. Niekiedy marzannę podpalano i płonącą wrzucano do wody.

Dziś topienie marzanny jest głównie zabawą dzieci i młodzieży odbywającą się 21 marca, w kalendarzowy pierwszy dzień wiosny.

 

Tak właśnie powitaliśmy wiosnę z naszymi młodszymi uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie.

284148