Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Zgłaszanie dzieci do placówek na dyżur wakacyjny

Treść

Szanowni Państwo

 

 

 

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2013r. Zostały ustalone przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli w okresie lipiec-sierpień2023r.

 

 

- Gminne Przedszkole w zespole szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Ropie

w okresie od 03 lipca do 21 lipca 2023r. oraz od 14 sierpnia do 31 sierpnia 2023r.

- Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu

w okresie od 24 lipca do 31 sierpnia 2023r.

- Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie

w okresie od 3 lipca do 11 sierpnia 2023r.

 

 

Zasady zgłaszania dzieci do funkcjonującej placówki:

 

1. Zgłoszenia dzieci do przedszkola funkcjonującego w określonym czasie przyjmuje dyrektor danej placówki w terminie do 14 czerwca 2023r.

2. Pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci rodziców pracujących.

3. Korzystając z przedszkola rodzic wnosi opłatę:

- za żywienie naliczaną według stawek obowiązujących w danej placówce

- opłatę w wysokości 1,14zł za każdą godzinę przekraczającą realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. Umowę o świadczenie usług podpisuje rodzic w placówce, która w danym czasie pełni dyżur. Umowy należy podpisać do 30 czerwca 2023r.

 

284147