Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Kolejny sukces w Turnieju BRD

Treść

         W dniach od 5 do 7 czerwca 2023 r. odbył się XLIV Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych w Czarnej na Podkarpaciu. W turnieju rywalizowało 17 drużyn z całej Polski w tym uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie.

Podczas turnieju rozgrywane były następujące konkurencje

: • test z zakresu przepisów ruchu drogowego,

• jazda rowerem po torze przeszkód

• jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego

• udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

        Po zsumowaniu wyników w klasyfikacji szkół podstawowych III miejsce zdobyła drużyna z naszej szkoły. Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody i puchary. Panu Grzegorzowi Mliczkowi i naszym dzielnym „wojownikom” ( Milenie Miczołek, Gabrielowi Gesingowi, Bartłomiejowi Hudzikowi oraz rezerwowej Nadii Totoś) bardzo, bardzo gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów.

        Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie mogą odnosić sukcesy w Turniejach BRD dzięki ogromnemu wsparciu i pomocy Pana Karola Górskiego Wójta Gminy Ropa oraz Rady Gminy Ropa. Szkoła nie posiada środków na finansowanie przejazdów do miejscowości, w których odbywają się Turnieje. Pan Wójt zawsze pozytywnie rozpatruje nasze prośby o pomoc. Gdyby nie przychylność władz gminy, mimo ogromnej pracy, zaangażowaniu dzieci, pana Grzegorz Mliczka i wsparciu rodziców, nie bylibyśmy w stanie pokryć koniecznych kosztów. Panu Wójtowi i Radzie Gminy bardzo dziękujemy.

284147