Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Projekt "Klasa z drewna"

Projekt

Treść

W tym roku szkolnym 2023/2024 uczniowie dwójki, korzystają z nowego projektu „Klasa z drewna” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie przy szkole zadaszonego miejsca dla uczniów o powierzchni 35 m2. Wiata będzie służyć do realizacji zajęć z zakresu przyrody, edukacji leśnej i nauk przyrodniczych, a także podniesie świadomość ekologiczną uczniów. Nowe miejsce wokół szkoły umożliwi obcowanie z naturą, a tym samym dzięki temu projektowi zwiększy się atrakcyjność oferty edukacyjnej naszej szkoły. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia uczniowie mogą skorzystać z dodatkowych zajęć z edukacji leśnej, wycieczek do lasu, parku przyrodniczego, degustacji potraw z darami lasu. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat gospodarki leśnej, drewna jako „super produktu”, sposobów zagospodarowania i wykorzystania zasobów leśnych. Koszt wszystkich działań w ramach projektu to 99 871, 93 zł brutto.

321693