Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Treść

19 kwietnia minęła kolejna rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim– największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia klasa III przystąpiła do akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile.

Dlaczego żonkile?

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

 

Akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość– niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.

 

321693