Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Projekt - "Uczymy się aktywnie"

Treść

Wycieczka do Warszawy

W dniach 15 – 16 IV 2018r. odbył się wyjazd edukacyjny do Warszawy. Wzięło w nich udział   40 uczniów z klas IV – VII Szkoły Podstawowej nr2 im. Marii Konopnickiej w Ropie oraz opiekunowie.

Program edukacyjny wyjazdu objął pobyt w Centrum Nauki Kopernika wraz z atrakcjami centrum. Uczniowie mieli także możliwość zwiedzania Warszawy, w tym  Starego Miasta, Barbakanu, Pomnika Syrenki, Rynku, przejścia Krakowskim Przedmieściem do Grobu Nieznanego Żołnierza, zwiedzenia Ogrodu Saskiego i Łazienek. Uczniowie mieli też możliwość wejścia i zwiedzenia Sejmu.

Informacja na temat realizacji projektu pt. „Uczymy się aktywnie”

     W miesiącu listopadzie, po przeprowadzonej przez koordynatora projektu rekrutacji, przygotowaniu nauczycieli do realizacji zajęć przy wykorzystaniu TIK  oraz metod eksperymentalnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie rozpoczęto realizację zajęć w ramach projektu ph. „Uczymy się aktywnie”.

     Projekt oferuje uczniom zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i informatyki.

     Celem projektu jest: wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia w szkole poprzez doposażenie szkoły w brakujące pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK, doposażenie pracowni przyrodniczej wg rekomendacji MEN, przygotowanie nauczycieli do realizacji zajęć przy wykorzystaniu technologii informacyjno –komunikacyjnych oraz metod eksperymentalnych, a także prowadzenie zajęć dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych oraz w zakresie informatyki – kompetencji cyfrowych.

      W naszej szkole w projekcie bierze udział 92 uczniów, w tym 45 uczniów z klas I – III i 47 uczniów z klas IV – VII

oraz 6 nauczycieli.

 

       Dokładne dane obrazuje tabela:

321693