Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Zajęcia rozwijające z edukacji matematycznej klasa II

Treść

Zajęcia rozwijające z edukacji matematycznej klasa II   

                                      

Prowadząca: mgr Joanna Łukaszyk                                                                                                                    

           Na zajęcia rozwijające z edukacji matematycznej w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” uczęszcza 5 uczniów z klasy II. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godz. lekcyjnej.

       Uczniowie mają możliwość rozwijania uzdolnień matematycznych, kształtowania postaw twórczych, rozwijania logicznego myślenia, ćwiczenia szybszego podejmowania trafnych decyzji oraz przygotowania się do konkursów matematycznych. Dzieci wykazują dobrą motywację do podejmowania dodatkowych zadań. Można zauważyć, że wiele problemów matematycznych uczniowie rozwiązują samodzielnie, co sprawia im radość. Chętnie
i aktywnie uczestniczą w zajęciach, jak i na lekcjach. Pracują w szybkim tempie i podejmują dodatkowe zadania. Osiągają wysokie wyniki z edukacji matematycznej. Na zajęciach są wykorzystywane pomoce zakupione w ramach projektu, co przyczynia się do ich uatrakcyjnienia.

284151