Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Zajęcia rozwijające z edukacji matematycznej klasa VII

Treść

Prowadząca: mgr Joanna Mróz

Zajęcia rozwijające z edukacji matematycznej klasa VII 

     Głównym celem zajęć rozwijających było rozwijanie matematycznych pasji, zachęcenie do aktywności i nauki matematyki oraz przygotowanie uczniów uzdolnionych matematycznie do konkursów. Natomiast najważniejsze dla uczniów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych było to, iż mieli oni szansę wyrównać braki edukacyjne, a dzięki temu umocnić wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności.

     W czasie zajęć jak najczęściej starałam się wprowadzać pracę z wykorzystaniem multibooków, tablicy multimedialnej, notebooków oraz Internetu, co powodowało, że zajęcia stawały się bardziej atrakcyjne.

      Zastosowanie technologii informacyjnej wzbogaciło i uatrakcyjniło proces dydaktyczno-wychowawczy, rozbudziło i poszerzyło zainteresowanie uczniów matematyką, a co za tym idzie zwiększyło efekty nauczania. Zainteresowany pracą z komputerem uczeń mógł wykorzystać swoją pasję do rozwiązywania ciekawych zagadnień z matematyki, wykorzystując komputer, jako narzędzie pomocne przy rozwiązywaniu problemu. Uczestnictwo w zajęciach pozwala uczniom na lepsze przygotowanie się do sprawdzianów, kartkówek, jak też do udziału w konkursach matematycznych. Dzięki wykorzystaniu w procesie nauczania matematyki technologii informacyjnej, wzrosło zainteresowanie uczniów matematyką i uczyniło z niej przedmiot bardziej dla nich przyjazny.

318224