Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki
Charakterystyka grupy uczniów uczęszczających na zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne klasy I – III w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” w roku szkolnym 2017/2018.
Grupa składa się 7 uczniów: 4 dziewcząt i 3 chłopców. Są to uczniowie, którzy wykazują się zainteresowaniem informatyką: programy użytkowe, programowanie, działanie i budowa komputera. Poznali zasadę, sposób programowania Micro Bita – sterowanie samochodem. Chętnie i sprawnie pracują. Potrafią pracować w grupie.

Charakterystyka grupy uczniów uczęszczających na zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne klasy IV - VII w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” w roku szkolnym 2017/2018.
Zajęcia są realizowane w dwóch grupach podzielonych ze względu na zakres wiedzy z dziedziny informatyki. Grupa I składa się 6 uczniów: 4 dziewcząt i 2 chłopców. Grupa II składa się 6 uczniów: 4 dziewcząt i 2 chłopców. Są to uczniowie, którzy wykazują się zainteresowaniem informatyką: programy użytkowe, programowanie, działanie i budowa komputera. Poznali zasadę, sposób programowania Micro Bita – sterowanie samochodem. Chętnie i sprawnie pracują. Potrafią pracować w grupie.

Charakterystyka grupy uczniów uczęszczających na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z informatyki klasy IV - VII w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” w roku szkolnym 2017/2018.
Zajęcia są realizowane w dwóch grupach podzielonych ze względu na zakres wiedzy z dziedziny informatyki. Są to uczniowie, którzy mają braki wiedzy i umiejętności podczas pracy z komputerem. Uczniowie potrzebują indywidualnej pomocy podczas wykonywania zadań. Grupa I składa się 4 uczniów: 3 dziewcząt i 1 chłopca. Grupa II składa się 4 uczniów: 2 dziewcząt i 2 chłopców. Chętnie i sprawnie pracują. Potrafią pracować w grupie.
306349