Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji przyrodniczej klasa III

Treść

Klasa III – prowadząca: mgr Agnieszka Szurek (2 grupy)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji przyrodniczej

           Na zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z edukacji przyrodniczej w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” uczęszcza 9 osób w dwóch grupach. Pierwsza grupa liczy 4 osoby, a druga liczy 5 osób. Zajęcia odbywają się po 1 godzinie dla każdej grupy raz w tygodniu. Uczniowie na zajęciach wyrównują braki dotyczące treści przyrodniczych omawianych na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego. Uczniowie omawiali zmiany w przyrodzie w poszczególnych porach roku. Wymieniali warstwy lasu oraz rośliny i zwierzęta tam żyjące. Uczestniczyli w zgaduj – zgaduli na temat poznanych roślin i zwierząt. Rozwiązują krzyżówki, rebusy przyrodnicze. Poznają stany skupienia wody, wymieniają poznane zbiorniki wodne. Umieją wymienić główne miasta Polski, główne rzeki, jeziora. Dzieci pracują w małej grupie są bardziej śmiałe, odważnie i zadają wiele pytań na które uzyskują od nauczyciela odpowiedzi. Chętnie uczęszczają na zajęcia i aktywnie pracują.

318224