Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Zajęcia rozwijające z edukacji przyrodniczej klasa II

Treść

Zajęcia rozwijające z edukacji przyrodniczej
 klasa II                     

 Prowadząca: mgr Joanna Łukaszyk                                                                                                                    

           Na zajęcia rozwijające z edukacji przyrodniczej w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” uczęszcza 5 uczniów z klasy II. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godz. lekcyjnej.

       Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i mogą zaspakajać ciekawość światem przyrody. Chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, dzielą się swoją wiedzą prezentując na forum grupy informacje i ciekawostki, które sami zdobyli czytając książki, oglądając filmy o tematyce przyrodniczej.  Realizacja programu zajęć jest nastawiona na poszerzanie wiedzy o przyrodzie ożywionej i nieożywionej i na zrozumieniu zjawisk jakie w niej zachodzą. Pomoce zakupione w ramach projektu pomagają w sposób atrakcyjny przeprowadzić zajęcia. 

          Dzieci są dociekliwe i wytrwałe w dążeniu do osiągnięcia celu, odważniej przystępują do konkursów o tematyce przyrodniczej i wierzą, że mają szanse na odniesienie sukcesu.

284148