Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki klasa VII

Treść

Prowadząca: mgr Joanna Mróz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki klasa VII

     Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne uczniów klasy IV i VII szkoły podstawowej starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną, wykorzystując w swojej pracy dydaktycznej urozmaicone metody i formy pracy.

    Wiele lekcji przeprowadziłam z zastosowaniem metod aktywnych. Dzięki wiedzy, obserwacjom oraz doświadczeniu zdobytym podczas szkoleń projektowych starałam się uwzględniać i zaspokajać potrzeby edukacyjne uczniów mających trudności w nauce matematyki,  z dysfunkcjami oraz zdolnych - poprzez np. modyfikację warsztatu pracy oraz wdrażanie właściwych oddziaływań.

     W ramach projektu „Uczymy się aktywnie” dla uczniów przejawiających trudności w nauce oraz zdolności matematyczne prowadziłam zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy VII oraz zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klasy IV.

    Celem ogólnym było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy przy użyciu technologii informacyjnej oraz metody eksperymentu.

321683