Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z edukacji matematycznej klasa II

Treść

Klasa II – prowadząca: mgr Joanna Łukaszyk                                      

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z edukacji matematycznej
 

           Na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” z klasy II uczęszcza 6 uczniów.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godz. lekcyjnej dla kl. II.

       Uczniowie na zajęciach wyrównują braki w wiadomościach i umiejętnościach dotyczących treści matematycznych omawianych na lekcjach matematyki w klasie II
i w klasie III. Utrwaleniu podlegają działy: rozwiązywanie zadań tekstowych, sprawność rachunkowa, geometria i umiejętności praktyczne: ważenie, mierzenie, liczenie pieniędzy, mierzenie pojemności, posługiwanie się zegarem, kalendarzem, termometrem. Dzięki  pomocom dydaktycznym i narzędziom TIK zakupionych w ramach projektu można uatrakcyjnić prowadzone zajęcia, co pomaga uczniom szybsze przyswojenie i zapamiętanie wiedzy i umiejętności.  

         Dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczą.

318224