Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z edukacji przyrodniczej klasa II

Treść

Klasa II – prowadząca: mgr Joanna Łukaszyk

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z edukacji przyrodniczej
 

         Na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji przyrodniczej w ramach projektu „Uczymy się aktywnie” uczęszcza 4 uczniów z klasy II. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godz. lekcyjnej.

       Uczniowie na zajęciach wyrównują braki w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu treści przyrodniczych omawianych na lekcjach środowiska przyrodniczego w klasie II. Dotyczą one zrozumienia zjawisk i zależności występujących w otaczającym świecie.  Uczniowie omawiali zmiany zachodzące w przyrodzie w jesieni i w zimie, utrwalali wiadomości dotyczące sadu, ogrodu i lasu, przeprowadzali doświadczenia. Na zajęciach wykorzystywane są pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu / globusy, atlasy, mapy, książki o tematyce przyrodniczej, tablica multimedialna/. 

      Dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczą. Na lekcjach częściej się zgłaszają do odpowiedzi i zdobywają lepsze oceny.

284148