Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji matematycznej klasa I

Treść

Prowadząca: mgr Jolanta Grzegorzek

Klasa I

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji matematycznej klasa I

       Na zajęcia zespołu uczęszcza pięcioro dzieci. Dotąd odbyło się 11 godzinnych spotkań. W czasie zajęć uczniowie tworzyli zbiory, przeliczali elementy zbiorów, utrwalali umiejętność przyporządkowywania cyfry. Poprzez metody aktywne, gry, zabawy, wykorzystanie różnorodnych pomocy, tablicy interaktywnej, komputerów dzieci poznawały nowe zagadnienie oraz utrwalały już poznane. Mała grupa uczniów pozwalała na indywidualizację pracy, poświęcenie większej uwagi dzieciom, które tego potrzebują. Dodatkowe wyjaśnienia, ćwiczenia, praca na konkretach przynosi jak dotąd oczekiwane rezultaty.

321693